Aslanapa Kütahya Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita İşi


İHA ile havadan görüntü alımı yapılarak 140 ha. Meskun ve 819 ha. Gayrimeskun toplam 959 ha. alanın 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik garitaları ile 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ortofotoların yapılması işidir.