Denizli Merkez Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita İşi


1439 Adet Pafta,545 km2 (Yaklaşık 54520 ha) Harita Sahası, 1/1000-1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita ile 1/1000 Ölçekli Ortofoto Haritalarının Üretimi