İMAR UYGULAMA


İmar planlarının uygulaması bir kentin oluşumunda ve gelişimine direkt olarak etki ediyor. İhtiyaca uygun ve doğru uygulanan imar planları, çarpık şehirleşmeyi engelleyebiliyor.

İmar uygulaması nedir sorusunun cevabından önce, imar planı ile ilgili bilgi vermek yararlı olacaktır. Uygulamalı imar planının, tasdikli halihazır haritalar üstüne varsa kadastral durumu beyan edilerek nazım imar planı eskatiyenrına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adacıklarını, buraların nüfus yoğunluğu ve düzenini, yollarını ve uygulamalar için gerekli imar uygulama uygulamalarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri detayları ile gösteren plandır. İmar uygulaması nedir sorusunun cevabı ise, imar planının hayata geçirilmesidir. İmar programları, bulunduğu yere göre belediye ya da valiliklerce yapılır. İmar programları sonrasında bölgede mülkiyet altyapısı tekrar düzenlenir.