KAMULAŞTIRMA


İdare, imar planları uyarınca kamu kurum ve umumi hizmet
alanlarında kalan veya yol, meydan genişletilmesi veya açılması
veya yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine uygun mevcut yapıların
yürürlükteki plana göre fazla olan belirli bir kısmının kaldırılması amacıyla
veya kentsel ve kırsal dönüşüm bölgelerinde kalan gayrimenkulleri
değerlendirmek üzere, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkullerin tamamını yada bir bölümünü kamulaştırabilir. Ancak; bu kamulaştırma işlemleri, kamu yararı ile müstakil bağımsız bölüm konut hakkı büyüklüğüne yeterli hisseler için bu yasadaki Dönüşüm Bölgeleri”ndeki hükümler çerçevesinde bağımsız bölüm verilip verilemeyeceği esaslarına uygun değerlendirme yapıldıktan sonra gerekçeli resmi kararlara dayanmak zorundadır.