Kayseri Develi Fotogrametrik Halihazır Harita ve Jeolojik Etüt İşi